Algemeen

De Christengemeenschap Leiden

IMG_8149
IMG_8246

Geestelijke: Mevr. Katarina Knijpenga

Tel. 071 – 5727618

Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen, op woensdag alleen in noodgevallen.

Adres Vestestraat 49
2312 SW Leiden

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Mevr. Carien van Westing (071-7505016 of 06-52342851).

Informatie over de aanvangstijden en diensten vindt u hier

De Agenda is bedoeld voor gemeentelijke activiteiten die ook landelijk aangekondigd worden. Uitleg hierover vindt u in de subrubriek Landelijke agenda.

Korte geschiedenis van de Christengemeenschap Leiden  

Halverwege de jaren ‘70 ontstond de eerste initiatiefgroep die trachtte de Christengemeenschap in Leiden te grondvesten. Deze initiatiefgroep was nog zonder priester en ontstond doordat iemand in Leiden van Arie Boogert een ziekencommunie had ontvangen.

In de jaren ’70 verzorgde Arie Boogert vanuit Den Haag de godsdienstlessen en de zielzorg. In 1980 ontstond de tweede initiatiefgroep voor een vast altaar in Leiden. Dit keer wel met een priester, namelijk Frank Storm, opnieuw vanuit Den Haag.

In de adventstijd van 1982 werd de eerste mensenwijdingsdienst in Leiden gehouden. Deze dienst vond plaats in de Oud-Katholieke kerk aan de Cronesteinkade.

In februari 1990 werd het pand aan de Vestestraat gekocht en in acht maanden tijd werd door een kleine groep mensen heel wat werk verzet. De eerste mensenwijdingsdienst vond, midden in de bouwdrukte, op 14 oktober 1990 plaats en de jaren daarna werd met een steeds kleiner groepje mensen als maar verder ge- en verbouwd. Frank Storm werd door de gemeente vaak ‘bouwpriester’ genoemd. In 1992 vertrok Frank Storm naar Groningen en kwam Henk de Bruijn vanuit Haarlem naar  Leiden. Toen de gemeente Haarlem in het voorjaar van 2000 ophield te bestaan, kreeg onze gemeente hun  altaar, de beeltenis en de kandelaren.

Onze gemeente ontving in 2001 van Jacob Blankenburg een grote schenking. Hij liet zijn huis en inboedel aan de Christengemeenschap na, waardoor het pand aan de Vestestraat schuldenvrij werd.

Omdat we in al die jaren nog te weinig leden en financiële middelen hadden om een inwonend geestelijke te kunnen financieren is de situatie altijd zo gebleven dat we de geestelijke moesten delen met zelfstandige gemeenten, te weten Den Haag en Rotterdam.

In de tijd dat Henk de Bruijn de gemeente Middelburg erbij kreeg, ontstond bij ons op de zondagen zonder mensenwijdingsdienst de gemeenteviering.

In het voorjaar van 2009 nam Henk de Bruijn afscheid van onze  gemeente. Sindsdien zijn wij een dochtergemeente van de Christengemeenschap te Amsterdam.

Vanaf 1 maart 2009 bezocht Bart Hessen onze gemeente. In verband met zijn uitzending naar Groningen droeg hij in november 2009 het gemeentewerk over aan Katarina Knijpenga. In 2012 nam zij, gezien haar leeftijd, afscheid van de gemeente Amsterdam.

Haar wens om naar Leiden te verhuizen en als senior de gemeente aldaar te verzorgen werd in februari 2013 gerealiseerd.

Juridisch vallen wij onder het Landelijk Bestuur. We hebben de status van “onzelfstandige gemeente” wat onze gemeente een bepaalde financiële bescherming biedt. In oktober 2015 hebben wij ons 25 jarig jubileum gevierd, wij hebben feestelijk herdacht dat wij al 25 jaar in een eigen gebouw, in de Vestestraat in Leiden, mogen samenkomen.

Voor diegenen die onze gemeente financieel willen steunen en gebruik willen maken van de mogelijkheid om uw gift af te trekken van de belasting, verwijzen wij naar de landelijke website: christengemeenschap.nl. Onder het kopje Introductie in de bovenbalk treft u daar de rubriek ‘financiën en schenken’. Het schenkingsformulier kan ook direct opgevraagd worden.

De Christengemeenschap
De Christengemeenschap werd op vraag van theologiestudenten in 1922 gesticht in Zwitserland door een groep van 45 mannen en vrouwen, onder leiding van de Duitse theoloog Friedrich Rittelmeyer. Zij werden daarbij geholpen door Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Sindsdien zijn er in alle werelddelen gemeenten van de Christengemeenschap gesticht. Anders dan bij veel andere kerken kent de Christengemeenschap geen beschreven leerregels die aangeven hoe en wat je moet geloven. In een tijd waarin op gezag geloven niet meer aan de orde is, is de mondige mens zelf verantwoordelijk voor zijn geloofsinhoud; daarin gaat ieder een eigen weg. Wat de Christengemeenschap tot een gemeenschap maakt is het gezamenlijk voltrekken van de zeven sacramenten die de belangrijke momenten in een mensenleven markeren:

–  doop
–  jeugdwijding
–  biechtsacrament
–  mensenwijdingsdienst
–  huwelijkswijding
–  priesterwijding
–  stervenswijding

De mensenwijdingsdienst is vergelijkbaar met wat bij andere kerkgenootschappen kerkdienst, eredienst of mis wordt genoemd. De mensenwijdingsdienst is de bron van de overige sacramenten en vormt het middelpunt van het religieuze leven van de gemeente.