Welkom

 Christengemeenschap Leiden

Geestelijke op basis van invallen.

Adres Christophoruskerk

Vestestraat 49
2312 SW Leiden

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Mevr. Carien van Westing (071-7505016 of 06-52342851) of direct met Paul-Philippe Stevens: stevenspaulphilippe@protonmail.com

Het bestuur is bereikbaar op het e-mailadres: gemeenteleiden@christengemeenschap.nl

_______________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

De Christengemeenschap werd op vraag van theologiestudenten in 1922 gesticht in Zwitserland door een groep van 45 mannen en vrouwen, onder leiding van de Duitse theoloog Friedrich Rittelmeyer. Zij werden daarbij geholpen door Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Sindsdien zijn er in alle werelddelen gemeenten van de Christengemeenschap gesticht. Anders dan bij veel andere kerken kent de Christengemeenschap geen beschreven leerregels die aangeven hoe en wat je moet geloven. In een tijd waarin op gezag geloven niet meer aan de orde is, is de mondige mens zelf verantwoordelijk voor zijn geloofsinhoud; daarin gaat ieder een eigen weg. Wat de Christengemeenschap tot een gemeenschap maakt is het gezamenlijk voltrekken van de zeven sacramenten die de belangrijke momenten in een mensenleven markeren:
–  doop
–  jeugdwijding
–  biechtsacrament
–  mensenwijdingsdienst
–  huwelijkswijding
–  priesterwijding
–  stervenswijding
De mensenwijdingsdienst is vergelijkbaar met wat bij andere kerkgenootschappen kerkdienst, eredienst of mis wordt genoemd. De mensenwijdingsdienst is de bron van de overige sacramenten en vormt het middelpunt van het religieuze leven van de gemeente.