Algemeen

 Christengemeenschap Leiden

IMG_8149
IMG_8246

Geestelijke: Mevr. Katarina Knijpenga

Tel. 071 – 5727618

Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen, op woensdag alleen in noodgevallen.

Adres Vestestraat 49
2312 SW Leiden

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Mevr. Carien van Westing (071-7505016 of 06-52342851).

Informatie over de aanvangstijden en diensten vindt u hier

Door omstandigheden kunnen de diensten van 13 en 16 oktober niet doorgaan.

De extra ledenvergadering zal ook geen doorgang vinden, een nieuwe datum volgt nog.

 

Zondag 9 oktober 2022 is Siegwart Knijpenga overleden.

De gemeente Leiden verliest met hem een warm mens met vele interesses, een priester, spreker, schrijver, beeldhouwer en medelid.

Tevens zullen wij hem altijd kunnen herdenken dankzij de houten beeltenis van Christophorus, die hij voor de gemeente heeft gemaakt en nu in onze hal zo’n mooie plaats heeft.

Wij wensen Katarina, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij de verwerking van dit heengaan.

Namens de gemeente, Carien van Westing

De Agenda is bedoeld voor gemeentelijke activiteiten die ook landelijk aangekondigd worden. Uitleg hierover vindt u in de subrubriek Landelijke agenda.

De Christengemeenschap
De Christengemeenschap werd op vraag van theologiestudenten in 1922 gesticht in Zwitserland door een groep van 45 mannen en vrouwen, onder leiding van de Duitse theoloog Friedrich Rittelmeyer. Zij werden daarbij geholpen door Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Sindsdien zijn er in alle werelddelen gemeenten van de Christengemeenschap gesticht. Anders dan bij veel andere kerken kent de Christengemeenschap geen beschreven leerregels die aangeven hoe en wat je moet geloven. In een tijd waarin op gezag geloven niet meer aan de orde is, is de mondige mens zelf verantwoordelijk voor zijn geloofsinhoud; daarin gaat ieder een eigen weg. Wat de Christengemeenschap tot een gemeenschap maakt is het gezamenlijk voltrekken van de zeven sacramenten die de belangrijke momenten in een mensenleven markeren:

–  doop
–  jeugdwijding
–  biechtsacrament
–  mensenwijdingsdienst
–  huwelijkswijding
–  priesterwijding
–  stervenswijding

De mensenwijdingsdienst is vergelijkbaar met wat bij andere kerkgenootschappen kerkdienst, eredienst of mis wordt genoemd. De mensenwijdingsdienst is de bron van de overige sacramenten en vormt het middelpunt van het religieuze leven van de gemeente.