Mensenwijdingsdienst

Print this entry

Deze dienst vindt in principe vijf keer in de maand plaats, te weten op drie zondagen om 10.30 uur en op twee donderdagen om 10.00 uur. Voorts is er één keer op donderdag om 10.00 uur een dienst gepland in de Duitse taal. In verband met de christelijke feesten en de maanden met een vijfde zondag of donderdag wordt er van dit ritme afgeweken.
 
Onder het kopje “gemeenteberichten” vindt u de actuele data.
 
Zondagsdienst voor de kinderen

Deze dienst vindt in principe één keer in de maand plaats op zondag om 10.00 uur.
Voorafgaand aan elke zondagsdienst voor de kinderen wordt er om 9.30 uur een verhaal verteld en het lied geoefend dat de kinderen in de dienst zingen. Hierbij zijn behalve de kinderen ook de ouders en andere volwassenen welkom.