Mensenwijdingsdienst

Deze dienst vindt in principe drie keer in de maand plaats, tweemaal op een zondag om 10.30 uur en éénmaal op een donderdag om 10.00 uur. Voorts is er één keer in de maand op donderdag om 10.00 uur een dienst in de Duitse taal. In verband met de christelijke feesten en de maanden met een vijfde zondag of donderdag wordt er soms van dit ritme afgeweken.

Onder het kopje “gemeenteberichten” vindt u de actuele data.